PON

PON is ontstaan in 2012. Ruim 1.000 inwoners hebben toen hun zorgen, over de massaliteit van de bouwplannen van de Hotels van Oranje (HvO), via een referendumverzoek kenbaar gemaakt. Ondanks diverse verbeteringen die sindsdien in het plan zijn doorgevoerd, wijkt  het, nu in inspraak gebrachte voorontwerp met 30.000m2 (en 35 meter hoog), nog te extreem af van de juridische bouwrechten zoals vastgelegd in het bestemmingsplan (te weten 17.887m2 en maximaal 16 meter hoog).

Het voorliggende plan is met deze afmetingen ten behoeve van voornamelijk appartementen nog steeds veel te hoog en massaal. Bovendien hebben de Hotels van Oranje ook geen bouwrecht voor een dergelijk grootschalig bouwvolume. Onze vuurtoren is met 26 meter het hoogste punt aan de K.W. Boulevard en dat moet zo blijven. Aan deze eis voldoet het huidige voorontwerp absoluut niet. 

Het is daarom belangrijk dat inwoners van hun recht gebruik maken om hun mening tijdig te geven over het voorontwerp bestemmingsplan dat nu open staat voor inspraak. De gemeente betrekt die bij beoordeling van het voorontwerp. Met uw steun kunnen we de plannen aangepast krijgen! U kunt uw mening kenbaar maken via de concept zienswijze die huis aan huis door PON wordt bezorgt. Niets ontvangen? U kunt onze zienswijze ook hier downloaden en uitprinten.
 

Let op

U dient uw zienswijze volledig ingevuld en ondertekend voor 15 september in de bus te doen bij het gemeentehuis, of op te sturen naar Gemeente Noordwijk, tav College van B&W, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk.