Concept zienswijze


Het is belangrijk dat inwoners van hun recht gebruik maken om hun mening te geven over het voorontwerp bestemmingsplan dat nu open staat voor inspraak. De openbare ruimte van de K.W. Boulevard is van ons allemaal en daarom betrekt de gemeente uw mening bij beoordeling van het voorontwerp. Met uw steun kunnen we de plannen daarom aangepast krijgen!   

Wij nodigen door middel van onze concept zienswijze, welke u rechts van deze pagina kunt downloaden door op de afbeelding te klikken, de Noordwijkse inwoner daarom uit zijn of haar mening schriftelijk bij de gemeente kenbaar te maken door een of meerdere zienswijzen aan te kruisen. 
 

Let op

U dient uw zienswijze volledig ingevuld en ondertekend voor 15 september in de bus te doen bij het gemeentehuis, of op te sturen naar Gemeente Noordwijk, tav College van B&W, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk.  
 

Zienswijze