Missie

Platform Ons Noordwijk is een burgerbeweging (geen juridische entiteit) dat PONtificaal tegen de huidige bouwplannen van de Hotels van Oranje is. We vinden dat de gemeente Noordwijk de Hotels van Oranje moet houden aan de juridische bouwrechten zoals opgenomen in het bestemmingsplan (17.887m2 bouwrechten, maximaal 16 meter hoog) in plaats van een ontwikkeling van 30.000m2 te faciliteren ten behoeve van een 2-tal appartemententorens van 35 meter hoog (114 appartementen). Onze vuurtoren is in het bestemmingsplan met 26 meter het hoogste punt aan de K.W. Boulevard en wij vinden dat dat zo moet


Visie

Het plan doet vanwege haar hoogte en massaliteit afbreuk aan het unieke intieme karakter van onze K.W. Boulevard. Wij willen geen volgebouwde boulevard met hoogbouw zoals in Zandvoort en Scheveningen. Laten we in Noordwijk die fout niet maken! De huidige planontwikkeling van de Hotels van Oranje maximaliseert voor een privaat belang de bouwmassa. Bovenop de juridische bouwrechten die zijn vastgelegd in het bestemmingsplan.

Dat gaat ten koste van onze openbare ruimte op de K.W. Boulevard alsook op het Vuurtorenplein (dat in de schaduw komt te liggen en daarmee nooit meer goed herontwikkeld kan worden). De kwaliteit van de openbare ruimte moet ook veel meer bij de planontwikkeling betrokken worden en ook de historische duinvilla’s ‘Klein Duimpje’ en ‘Roodkapje’ moeten beter ingepast worden in het ontwerp (bijv door lagere en meer ‘open’nieuwbouw). We zijn het daarom niet eens met hoogte en volume van de plannen, waarbij inwoners van ‘het Oude Zeedorp’ tegen een betonnen muur van 35 meter hoog aan de horizon aankijken.

Een tweede Huis ter Duin, maar dan in het hart van Noordwijk is absoluut niet wenselijk (ter vergelijk: onze vuurtoren is 26 meter hoog, de Golfflat 30 meter en de Bosflat 22 meter). De beoogde ontwikkeling leidt ons inziens tot ongewenste verstedelijking en is in tegenspraak met het door de gemeente nagestreefde ingetogen karakter zoals vastgelegd in de Noordwijkse stijl. Daarbij moet er sprake zijn van bouwen vanuit de menselijk maat met lange schuine kappen om een boulevard zoals Scheveningen te voorkomen. De afspraak is maximaal 5 verdiepingen en drie lagen in een schuine kap waarvan de laatste twee onbewoond moeten zijn.

Daarbij moeten ook doorzichten vanaf maaiveld niveau richting K.W. Boulevard en zee ontstaan zoals afgesproken met de inwoners in het gemeentelijk beeldkwaliteitplan en daar is hier onvoldoende sprake van.

Tot slot kan ook de economische meerwaarde van de beoogde bouw van 114 appartementen voor de versterking van hotel- en congresfaciliteiten binnen Noordwijk betwijfeld worden. De appartementen worden verkocht in het top segment van de woningmarkt en zullen veelal als 2e of zelfs 3e woning dienen. Daarmee komen ze een groot deel van het jaar leeg te staan (zoals ook elders in Noordwijk).

Wat voegt deze ontwikkeling toe aan de beoogde versterking van hotel- en congresfaciliteiten? Deze vraag is onbeantwoord. Echter dit was wel het oorspronkelijke argument van HvO om 12.113m2 (30.000m2 vastgoedontwikkeling min 17.887m2 juridisch bouwrechten) extra bouwontwikkeling aan te vragen.