Betrokkenen

Bij het Platform Ons Noordwijk zijn talloze Noordwijkers betrokken die zich zorgen maken over hoogte en volume van de huidige plannen van de Hotels van Oranje. Mensen uit alle lagen van onze samenleving. Wonend in Noordwijk Zee en Binnen, van de Bosweg tot het Vinkeveld van nieuwbouwwijk Boechorst tot het Oude Zeedorp. Vooral die mensen die destijds het referendum verzoek hebben gesteund, voelen zich moreel gecommitteerd om de planvorming van de Hotels van Oranje en andere grote bouwprojecten kritisch doch constructief te blijven volgen. Betrokken Noordwijkers voor wie de hoogbouw in Scheveningen en Zandvoort een schrikbeeld vormt.

Deze noordwijkers zijn overigens wel voor ontwikkeling en nieuwbouwplannen, ook voor de Hotels van Oranje. Maar wel, net zoals bij een ieder ander, op basis van de geldende juridische bouwrechten zoals vastgelegd in het door de gemeente vastgestelde bestemmingsplan.

Omdat de nieuwbouwplannen van de Hotels van Oranje veel groter zijn dan de juridisch bouwrechten, hebben deze noordwijkers zich aangesloten bij PON. Ook omdat door de ontwikkeling van de Hotels van Oranje een gevaarlijk precedent dreigt voor de hoogte en volume van andere bouwwerken op braakliggende terreinen in de omgeving van de K.W. Boulevard. 
Jacob den Houting (woordvoerder - en mede initiatiefnemer