Historie

In oktober/november 2012 werd tamelijk onverwacht het eerste principeverzoek van Hotels van Oranje d.d. 3 augustus 2012 geagendeerd voor de commissievergadering RB&F. Dit verzoek behelste in 1e instantie de bouw van een 2-tal appartemententorens van 50 meter hoog naast het huidige Oranje Hotel. Dit verzoek veroorzaakt sindsdien veel onrust en discussie binnen onze gemeente. Onder de werknaam Platform ons Noordwijk zijn wij als burgerplatform op grond van de Referendumverordening begin december 2012 een handtekeningen actie gestart, met als doel het initiëren van een referendum over de (on)wenselijkheid van de plannen van de Hotels van Oranje.

Er zijn toen binnen een paar dagen ruim 1000 handtekeningen verzameld, ter ondersteuning van ons referendum verzoek. Uiteindelijk is het oorspronkelijke plan door de Hotels van Oranje ingetrokken en heeft het referendum geen doorgang gevonden. Jegens al de mensen die destijds het referendum verzoek hebben gesteund, voelen wij ons moreel gecommitteerd om de planvorming van de Hotels van Oranje en andere grote bouwprojecten op de voet te volgen.